0532 565 22 80

Cruplex

  • Tarım
  • Bahçe
  • Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Pancar, v.s.
  • Meyvecilik
  • Sebzecilik
  • Golf sahaları
  • Spor tesisleri / Çim alanlar
  • Parklar
  • Zeytin
  • Narenciye
  • Bağ
  • Süs bitkileri
  • Peyzaj / Çevre düzenleme
  • Fidancılık
  • Orman

 


Biber

Çilek

Domates

Yer Fıstığı

Elma

Gül

Elma

Patlıcan

Şeftali

Narenciye

Salatalık

Üzüm

Armut

Ay Çiçeği

Bezelye

Piriniç

Şeker Pancarı

Soya fasulyesi

Kavun

Nar

Patates

Zeytin

 

MULTIGREEN KULLANIM TALİMATLARI

MULTIGREEN ticari olarak ulaşılabilen hava pompalı, basınçlı sprey sistemiyle veya genel tarım sprey sistemleriyle (Pulverizatör - Holder - Sırt Pompaları) kullanılabilir.

Uygun dozda (bitkinin özelliklerine bağlıdır) MULTIGREEN suyla karıştırılır ve homojen olarak dağılması sağlanır. Hava pompalı basınçlı sprey sisteminde genellikle girdap etkisi yaratan mekanizma bulunur.

MULTIGREEN %0.5 konsantrasyonla veya vejatasyon süresince toplamda (3-5 uygulama) ortalama 1kg/dekar düzeylerinde uygulanır.

MULTIGREEN seralardaki bitkilere de püskürtme sistemiyle uygulanır. Günlük uygulama yapılacaksa süspansiyon konsantrasyonu % 0,1'e düşürülür.

MULTIGREEN 'in yaprağa daha iyi nüfus edebilmesi için akşam saatlerinde uygulanması tavsiye edilir.

MULTIGREEN bir yaprak gübresidir ve sebzelerde 2-3 yaprak oluşunca, meyvelerde yapraklanma başladığında ilk uygulama yapılır.

MULTIGREEN pestisit ve herbisit gibi bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz.

MULTIGREEN yağmurlu ve rüzgarlı havalarda uygulanmamalıdır.

MULTIGREEN bütün bitkilerde kullanılabilir.


MULTIGREEN 'İN UYGULAMA İÇİN HAZIRLANMASI

1.    MULTIGREEN solüsyonu hazırlanırken kullanılacak suyun sıcaklığı ile bitki sıcaklığının hemen aynı derecelerde olması daha etkili sonuç verir.
2.    Bitki besleme için yapılacak gübreleme uygulamalarının MULTIGREEN uygulamasından önce yapılması MULTIGREEN 'in etkinliği artırır.
3.    Akşamüzeri yapılacak MULTIGREEN uygulamaları günün diğer saatlerinde yapılanlardan daha etkindir.
4.    MULTIGREEN uygulamalarında en etkili sonuç MULTIGREEN dozun 2-5 g/litre aralığında yapılması ile sağlanır. MULTIGREEN 'in tekrarlamalı uygulamaları etkinliğini artırır.
5.    MULTIGREEN solüsyonu hazırlanışı; MULTIGREEN suda ıslatılıp yaklaşık her 5 dakikada bir karıştırma işlemi tekrarlanarak 15-20 dakika sonra uygulama yapılması daha etkili sonuç sağlar.
6.    MULTIGREEN 'in hertürtü kimyasal ilaçlar ve bitki besleme solüsyonları ile kanştınlması etkisini azaltmaz.
7.    MULTIGREEN 'in bitkiye girişi için bitkinin aktif büyümede olması gerekmez.
8.    Uygulamada 1 mm'den daha küçük damla çapı oluşturan ilaçlama aletlerinin kullanımı MULTIGREEN 'in etkinliğini artırır.
9.    MULTIGREEN uygulandığı bitkilerde bitki besleme maksadıyla kullanılacak gübreleme gereksinimini azaltır.


TOHUMLARA MULTIGREEN UYGULAMASI


MULTIGREEN her tür tohumda çimlenme gücünü artırır. Tohumlan biyotik ve abitotik streslere karşı dirençli kılar. MULTIGREEN tohumların çimlenme gücünü artırma maksadıyla kullanımında tohum suda ıslatılır, MULTIGREEN içerisine nemli halde konulup karıştırıldıktan sonra tohum yatağına atılır. Bu uygulama çimlenme gücünü artırma etkisinin aynı sıra tohumu bakteri, mantar ve böcek saldırılarından korur. ISI STRESLERİNE KARŞİ MULTIGREEN UYGULAMASİHertagreen bitkileri sıcak ve soğuk ısı streslerine karşı daha dirençli kılar. Sıcak ve çok sıcak günlerde fotosentez depresyonu oluşumunu giderir ve bitkinin tüm gün boyu maksimum fotosentez yapmasını sağlar. Su kayıplarını en düşük düzeyde tutarak bitki gelişimini teşvikeder. Özellikle dona dayanımı artırma maksadıyla kullanmada sonbaharda yaprak dökümünden sonra %0.5 dozunda (litreye 5 gram) yapılacak uygulama hücre içerisinde kuru madde oranını artırarak hücre düzeyinde daha az su bulunmasını sağlar. Aynı zamanda hücre içerisinde iyon konsantrasyonunu yükseltmeksuretiyle üşüme ve donmaya karşı dürenci bitki direncini artınr.

ERKENCİLİĞİ TEŞVİK ETMEK ÜZERE MULTIGREEN UYGULAMASI

Erkenci türlerde daha erken hasat için tomurcukların patlamasından itibaren 15-20 gün aralıkla yapılacak %0.5 dozunda MULTIGREEN uygulamaları ile hasat yaklaşık 15 gün öne alınabilir. Serada tüm sebze türleri, üzüm, çağla erik, badem gibi erkenciliğin çok önemli olduğu türlerde 15 günlük erkencilik pazarda avantaj sağlar.Yaprağını döken meyve türlerinde sonbaharda yaprak dökümünden önce %0.5 dozunda bir defa yapılacak Multigreen uygulaması erken uyanmayı sağlar. Bu ürünlerde özellikle erken ilkbaharda don riskinin olduğu üretim alanlarında tomurcukların patlamasından hemen önce %0.5 dozunda Multigreen uygulaması erken dönemde don ve/veya üşümeye karşı bitki direncini artınr.

MEYVE KALİTESİNİ ARTIRMAK ÜZERE MULTIGREEN UYGULAMASI

Multigreen meyvelerde suda çözünen kuru madde miktannı (Brix) yaklaşık %2 düzeyinde yükseltir. Meyve iriliğini ise yaklaşık %25 artınr. Bu sayede özellikle hipermarket zincirleri tarafından pazarlamak üzere ürün seçiminde tüm bahçe ürünlerde Brix değeri ile diğer bazı analiz değerlerinin kalite unsuru olarak öngörülmesi nedeniyle üreticinin ürününü seçkin pazarlara sunma fırsatını doğurur. Salçalık domates, konserveye işlenecek meyve ve sebze türleri gibi sanayide kullanılacak ürünlerde %2 daha yüksek Brix değerine sahip ürünler işleme randımanı ve nihai üriin kalitesini yükseltir. Meyve türlerinde kabuk dokusunu daha sıkı halegetirir, hasada yakın yağışlara bağlı meyve çatlamalarını önler, meyve yapısını daha iyi hale getirir, meyve özgül ağırlığını artınr, meyvenin parlaklığını ve albenisini artırır, pazarianabilir meyve oranını yükseltir. Meyveden su kaybını azaltır, su stresine bağlı meyve dökümleri ile meyve kabuğu çatlamalarını önler. Meyvenin raf ömrü ve depolanabilme süresini artırır. Depoda fizyolojik zararianmalann ortaya çıkışını engeller. Tüm meyve ve sebze türlerinde meyve iriliğini ve birim alana verimi artınr.

AÇIKTA VE ÖRTÜ ALTINDA SEBZE ÜRETİMİNDE ÜRÜN MİKTAR VE KALİTESİNİ ARTIRMA MAKSADIYLA MULTIGREEN UYGULAMASI


Fide döneminde %0.2'lik solüsyon halinde yapılacak 5-10 gün aralıklarla tekrarlamalı Multigreen uygulamaları fide gelişmesi ve kalitesini artırır, daha iyi pişkinleşme ve dikimden sonra da daha iyi bir tutma başarısı sağlar. Fide dikiminden hemen sonra %0.5'lik solüsyon halinde yapılacak 15-20 gün aralıklarla tekrarlamalı Multigreen uygulamaları sebzelerde fide dikiminden itibaren ürüne yatma süresini kısaltır. Meyvelerde suda çözünen kuru madde miktarını (Brix) yaklaşık %2 düzeyinde yükseltir. Meyve iriliğini yaklaşık %25 artırır, ürünün hipermarket zincirlerinde pazarlama fırsatı sağlar. Sanayide kullanılacak sebzelerde %2 daha yüksek Brix değeri işleme randımanı ve nihai ürün kalitesini yükseltir. Yeşil sebzelerde ürün kalitesini, miktarını, özgül ağdığını, ürünün tat ve aroma bileşenlerini artırır, birim alana verimi yükseltir, pazarianabilir ürün miktannı artırır. Hastalık ve zararlılara daha fazla dirençsağlar.

MEYVE AĞAÇLARI ve SÜS BİTKİ TÜRLERİNDEZARAR GÖREN BİTKİNİN ONARILMASI MAKSADIYLA MULTIGREEN UYGULAMASI


Yanma sonucu taç kısmı zarar görmüş ancak kök kısmı canlı ağaç türlerinde bitki gövdesine %0.5 dozunda yapılacak Multigreen uygulamaları bitkinin kendisini çok daha kısa sürede onarmasını sağlar. Çok şiddetli budanmış meyve ağaçları ile süs bitki türlerinde bitki gövdesine %0.5 dozunda yapılacak Multigreen uygulamaları bitkinin kendisini çok daha kısa sürede onarmaları ve yeniden genç sürgünler oluşturmalarını ve ürün vermeye yönelmelerini sağlar.

SÜS BİTKİLERİ, BAĞ VE MEYVETÜRLERİNDE FİDAN ÜRETİMİ İLEGENÇ BİTKİ GELİŞMESİNİN UYARILMASI AMACIYLA MULTIGREEN UYGULAMASI


Tohumdan çöğür üretiminde suda ıslatılan tohumların Multigreen İçerisine konulup karıştırıldıktan sonra tohum yatağına atılması şeklinde yapılan uygulama tohum çimlenmesini ve genç bitkilerin gelişmesini uyarır, erkenden aşılanabilir gelişme düzeyine erişmelerini sağlar. Yeşil çeliklerle çoğaltılan bitki türlerinde oksin uygulanmış ve/veya uygulanmadan köklendirme ortamına dikilmiş yeşil çeliklere %0.2'lik solüsyon halinde günaşırı yapılacak uygulamalar çeliklerde köklenmeyi ve fidan gelişmesini teşvik eder, fidan randımanı ve kalitesini yükseltir. Odunlaşmış çeliklerle çoğaltılan bitki türlerinde suda ıslatılan çeliklerin Multigreen içerisine konulup kanştınldıktan sonra köklendimıe ortamına dikilmesi şeklinde yapılan uygulama çeliklerde köklenmeyi teşvik ettiği gibi tomurcuklann uyanmasını takiben %0.5'lik solüsyon halinde yapılacak uygulamalarfidan gelişmesini teşvik eder. Fidan randımanı ve kalitesini yükseltir. Dikimde fidan köklerine bitki başına 1 gram kadartoz halinde köklere yapılan Multigreen uygulaması yeni dikilen fidanların tutma başansını artırır, kökgelişimini teşvikeder. Tomurcuklann uyanmasını takiben %0.5'lik solüsyon halinde yapılacak uygulamalar fidan tacının gelişimini artınr. Bu şekilde tekrarlanan uygulamalar bağ ve meyve türlerinde gençlik dönemini kısaltır, fidanın erkenden çiçek tomurcuğu oluştu rması ve ürüneyatmasım teşvikeder.


MULTIGREEN KULLANIM TALİMATLARI TABLOSU


 

Tüm Hakları Saklıdır

Copyright ©2000-2009 5K Mineral Ltd. Şti.
Yenidoğan mah. Büyük Toptancılar Sitesi 10. Blok No:42 ADANA/TÜRKİYE
Tel:0(322) 346 15 50 (pbx) & Fax:0(322) 346 15 60

5K Mineral © 2010 | Designed by Akarsubaşı